Case Shape: Rectangular

SNA539
SeikoSNA539
SNY011
SeikoSNY011
SUA611
SeikoSUA611
SNA743
SeikoSNA743
T56162252
TissotT56162252
SNAC25
SeikoSNAC25
L2.688.4.58.9
LonginesL2.688.4.58.9
SNA741
SeikoSNA741
SNA610
SeikoSNA610
SNA654
SeikoSNA654
SNA143
SeikoSNA143