Case Width: 23mm

SYMK46
SeikoSYMK46
SYMK39
SeikoSYMK39
L41917722
LonginesL41917722
SYMK43
SeikoSYMK43
SYMK44
SeikoSYMK44
T02118184
TissotT02118184
T02118171
TissotT02118171
LNG42202128
LonginesLNG42202128
L41917322
LonginesL41917322
L42202118
LonginesL42202118
SYMK41
SeikoSYMK41
L8.109.0.87.6
LonginesL8.109.0.87.6