112639
vs

112639
Model nr.


 

Movement


Caliber

BpH
18000

Power
46 h