3618190
vs

3618190
Model nr.


 

Movement


Caliber

BpH
28800

Power
43 h