560
vs

560
Model nr.


 

Movement


Caliber

BpH
21600

Power
42 h

560