SKS397
vs

SKS397
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS397