SKS401
vs

SKS401
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS401