SKS403
vs

SKS403
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS403