SKS411
vs

SKS411
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS411