SKS425
vs

SKS425
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS425