SKS435
vs

SKS435
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS435