SKS468
vs

SKS468
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS468