SKS481
vs

SKS481
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS481