SKS483
vs

SKS483
Model nr.

Brand

Movement

Type

Caliber

Power
2 Years

SKS483